Vereniging

Bestuur

Het bestuur bestaat op dit moment uit 7 leden, waarbij het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester.
Bijna alle takken van sport zijn in het bestuur vertegenwoordigd door een lid van de technische commissie van deze sportafdeling.

De functies binnen het bestuur worden op dit moment vervuld door:

Voorzitter: Nicole Stoker
Secretaris en bewegen op muziek: Sandra Besselink
Penningmeester: Gerard Lubbers
Lid (TC gym): Chantal Spoolder
Lid (TC bewegen op muziek):: Marita Blom
PR (facebook, nieuwsbrief): Pia Platenkamp
Verenigingsondersteuning en turnen: Saskia Pigge


Ledenadminstratie en volleybal: Petra Tangena (geen bestuurslid)

Het bestuur komt elke 2 maanden bij elkaar om het reilen en zeilen binnen de vereniging te bespreken.