Bewegen op muziek

Contributie

Jeugdleden betalen minder contributie dan volwassen leden, maar is een verschil tussen jeugdleden tot 12 jaar en jeugdleden van 13 tot 18 jaar.

Ieder jaar wordt er in de algemene ledenvergadering gestemd over een standaard contributieverhoging van 3% om de inflatie bij te houden.

Alle jeugdleden vanaf 6 jaar worden door de ledenadministratie ook ingeschreven bij de KNGU. U bent dan automatisch lid van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). De contributie die u hiervoor per kwartaal verschuldigd bent, wordt via automatische incasso door Ledo bij u geïnd.

Per 1 juli 2019 bedraagt de contributie per kwartaal (1 uur training):

Omdat er door corona geen ledenvergadering heeft plaatsgevonden, is er nog geen besluit genomen over de hoogte van de contributies. Wanneer dit gebeurt, wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

 

Bodyfit 18 jaar en ouder €    37,10
Zumba 23 jaar en ouder €    37,10
jazz 6 t/m 12 jaar €    28,75
jazz 13 t/m 17 jaar €    32,85
jazz selectie 6 t/m 12 jaar €    31,60
jazz selectie 13 t/m 17 jaar €    36,15
streetdance 6 t/m 12 jaar €    28,75
streetdance 13 t/m 17 jaar €    32,85
streetdance selectie 6 t/m 12 jaar €    31,60
streetdance selectie 13 t/m 17 jaar €    36,15
streetdance selectie 18 jaar e.o. €    40,80