Gym

Contributie

Ieder jaar wordt er in de algemene ledenvergadering gestemd over een standaard contributieverhoging van 3% om de inflatie bij te houden.

Alle jeugdleden vanaf 6 jaar worden door de ledenadministratie ook ingeschreven bij de KNGU. U bent dan automatisch lid van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). De contributie die u hiervoor per kwartaal verschuldigd bent, wordt via automatische incasso door Ledo bij u geïnd.

Per 1-7-2019 bedraagt de contributie per kwartaal:

Omdat er door corona geen ledenvergadering heeft plaatsgevonden, is er nog geen besluit genomen over de hoogte van de contributies. Wanneer dit gebeurt, wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

 

ouder-kind gym 1,5 t/m 3 jaar € 25,00
peuter-kleuter gym 3 t/m 5 jaar € 28,75
jongere jeugd gym 6 t/m 12 jaar € 28,75
jeugd gym 13 t/m 17 jaar € 32,85
turnen (1,5 uur training) 6 t/m 12 jaar € 40,20