Taekwondo

Contributie

Iedere tak van sport heeft zijn eigen contributie. Dit bedrag wordt bepaald door de plaats waar getraind wordt (sportzaal, brookshoes of gymzaal basisschool), de leiding die voor de groep staat en de samenstelling van de groep.

Ieder jaar wordt er in de algemene ledenvergadering gestemd over een standaard contributieverhoging van 3% om de inflatie bij te houden.

Als je wedstrijden wilt spelen moet je aangemeld zijn bij de TBN (Taekwondo Bond Nederland). Je kunt je zelf aanmelden of dit via de ledenadministratie van Ledo laten regelen. De contributie die je hiervoor verschuldigd bent, wordt door de TBN via acceptgiro bij jou geïnd.
Na aanmelding ontvang je een bondspas. Deze moet je altijd bij je hebben. In de bondspas worden ook de examens genoteerd.