Bewegen op muziek

jazz algemene informatie

Ledo telt maar liefst 9 Jazz groepen. De lessen vinden zowel in de sportzaal als in de grote zaal van het Brookshoes plaats en ook in de gymzaal van de vlakbij gelegen basisschool.

Alle lessen beginnen met een warming-up, waarna er diverse passen worden aangeleerd die uiteindelijk een dans worden. Bij de kleinsten worden er ook dansspelletjes gedaan naast de gewone dans om op een speelse manier het dansen aan te leren.

Optredens en wedstrijden

Regelmatig worden door de verschillende jazzgroepen optredens verzorgd. Bijvoorbeeld met Sinterklaas, Pinksteren, Carnaval etc. maar er wordt ook vaak aan wedstrijden meegedaan.

Groepsgrootte

Om iedereen voldoende aandacht te kunnen geven, bestaan de groepen uit maximaal 20 leden. Hierdoor is het mogelijk, dat er een wachtlijst ontstaat. 

Doorschuiven naar volgende groep

Om de uitdaging voor de kinderen (moeilijkheidsgraad) op het juiste niveau te houden, wordt meestal na de zomervakantie doorgeschoven naar een nieuwe groep. Hierbij speelt natuurlijk ook de leeftijd een rol. De indeling van de groepen gebeurt door de leiding, hiervan ontvangen de ouders / verzorgers schriftelijk bericht.